Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Jazz i Dalarna och UNG JAZZ Dalarna

April 2016 – April 2017.

Jazz i Dalarna / UNG JAZZ Dalarna kallar till styrelsemöte 1 gång per år samt kallar till årsmöte före April månads utgång 2017.

Styrelsen har genom mejl övrig kontakt.

Styrelsen skall kontinuerligt kontakta klubbarna och informera dessa om kulturpolitiska nyheter samt beslut som berör jazzområdet, främst i Dalarna.

JiD / UJD hemsida informerar om verksamhet samt att klubbarna genom hemsidan inför konsertstatistik gällande deras samtliga aktiviteter och konsertverksamhet.

JiD / UJD är medlem i  riksorganisationen Svensk Jazz .

Ekonomiska medel sökes hos Svensk Jazz .

Styrelsen ansvarar för att bidrag användes enligt givna riktlinjer, angivna av bidragsgivare samt enligt verksamhetsplanens intentioner.

Styrelsen följer upp verksamhet som erhållit bidrag genom JiD / UJD.

Styrelsen avsätter ekonomiska medel för sin administration.

JiD /UJD utvecklar samverkan med kultur och musikskolor , folkhögskolor , estetiska linjer , skolor med jazzlinjer i Dalarna.

JiD /UJD samverkar med Svensk Jazz i utvecklande av jazz konsten i  Sverige.

UJD verkar för att UNG JAZZ klubbar bildas i Dalarna.

UJD verkar för att ungdomskonserter skall innehålla en dimension av yrkesfrämjande åtgärder.

JiD / UJD  skall stimulera sina klubbar till nya ideér och nyskapande verksamhetsformer .

JiD / UJD  skall söka nya och oprövade konsertplatser med ny publik.

JiD / UJD   skall  verka för jämställdhet.

JiD /UJD    skall stimulera till utbildning inom jazzområdet.

JiD / UJD    kan i  sin egen verksamhet anordna symposium , event  eller annan  publik verksamhet i linje med ovan antagen handlingsplan.