Styrelsen

Två representanter från varje jazzklubb, tillika styrelse till årsmötet 2022 valdes på årsmötet den 18 april 2021 enligt följande:

Kjell RobertsonOrdförandeFalu Jazzklubb
Tommy ArnbergVice OrdförandeBorlänge Jazzklubb
Ann-Cecila TheanderSekreterareBorlänge Jazzklubb
Per WestblomLedamotFalu Jazzklubb
Kerstin SonnbäckLedamot Humlebackens Ung Jazz Bäsinge
Anton LeanderssonLedamot Humlebackens Ung Jazz Bäsinge
Pontus MyrbergLedamot Lundvika Jazzklubb
Hans DanielssonLedamot Lundvika Jazzklubb
Fabian EliassonLedamot DUBB
Per WestblomLedamot DUBB

Utöver styrelsen agerar Elsie Hemgren som adjungerande kassör och Gustav Robertson som webadministratör samt administratör av insamling av konsertstatistik.