Kontakt

Vill du komma i kontakt med jazzidalarna? Prata med någon av nedanstående kontaktpersoner.

Kjell Robertson
Tel: 070-391 85 14
Tel: 023-101 95
Epost: kjell.robertson(a)gmail.com

Ann-Cecilia Thenander
Tel: 076-0381106
Epost: acthenander(a)gmail.com

För att komma i kontakt med våran kassör:

Elsie Hemgren
Tel: 070-547 44 71
Tel: 023-663 61 47
Epost: hemgrene(a)gmail.com