Uppdaterad styrelse

På årsmötet den 19 februari 2023 valdes en ny styrelse vars sammansättning nu finns utlagd på hemsidan.