Välkommen!

Jazz i Dalarna (JiD) är en ideell förening med Dalarnas jazzklubbar som huvudman. Organisationsnummer 80 24 28 – 5352. Föreningen är medlem i riksföreningen Svensk Jazz.

Föreningens arbete är inriktat på att vara en länsövergripande serviceenhet för jazzklubbarna i länet vad gäller bl.a att kunna söka ekonomiska bidrag på regional nivå och för att stimulera jazzintresset i regionen främst genom mångfald och kvalité.

UngJazzDalarna är den del av JiD som stödjer och samarbetar med de UngJazzföreningar som varje jazzklubb i Dalarna har.

Alla aktörer i JiD ser det som viktigt att alla åldersgrupper är delaktiga i verksamheten och därmed ser till att jazzintresset upprätthålls och utvecklas.

Vårt motto: Jazzen, liksom all annan konstmusik, är en musikgenre med många schatteringar.