Årsmöte 2017

Vid årsmötet 2017-04-29 valdes följande styrelse med 1 års mandattid:

Kjell Robertson Falu Jazzklubb/Ung Jazz Falun Ordförande
Roland Lindberg Falu Jazzklubb/Ung Jazz Falun Sekreterare
Tommy Arnberg Borlänge Jazzklubb Vice ordförande
Ann-Cecilia Thenander Borlänge Jazzklubb Ledamot
Kerstin Sonnbäck Humlebackens Ung Jazz Bäsinge Ledamot
Anton Leandersson Humlebackens Ung Jazz Bäsinge Ledamot
Dan Broström Ung Jazz Orsa-Mora Ledamot
Rony Bäckström Ung Jazz Orsa-Mora Ledamot
Pontus Myrberg Ludvika Jazzklubb Ledamot
Kjell BörjessonLudvika Jazzklubb Ledamot

Särskiljda val:

Elsie Hemgren, Kassör
Gustav Robertson, Hemsida och konsertstatistik
Jonny Hilmersson Revisor
Hans Malmsten, Revisor